AMBI e-CF™ een modulair certificeringstraject op HBO denkniveau voor een solide basis in de ICT.

AMBI biedt een marktconforme certificering en de mogelijkheid uit te zoeken in welke richting je belangstelling ligt: management of technisch (software of infrastructuur). Het AMBI e-CF™ programma is een modulair certificeringstraject op HBO denkniveau dat een solide basis vormt voor een carrière op het gebied van ICT.

De naam AMBI heeft een nieuwe betekenis gekregen: Academic Management, Business and ICT.
Het programma is inhoudelijk aangepast, aangezien het vorige AMBI e-CF™ is ontwikkeld in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De modules sluiten aan op de huidige ontwikkelingen binnen de ICT.

Net als in het vorige AMBI programma, kan er na een basis traject uit drie richtingen worden gekozen: Business Processes, Infrastructure, Applications. In dit traject is opleiding niet verplicht, kandidaten kunnen zich middels zelfstudie voorbereiden.
Met het verwachte tekort aan ICT’ers, ook in Nederland, is het belangrijk een basisprogramma aan te bieden dat gemakkelijk beschikbaar is. Voor iedereen die overweegt om een carrière te beginnen in- of een overstap naar de ICT te maken, is dit een heel geschikt programma. In de basismodules maak je kennis met de absolute grondbeginselen van de ICT. Daarna kun je je verder specialiseren of doorstromen naar een HBO bachelor opleiding. Ook professionals die al in de ICT werken zonder diploma, maar toch een diploma willen halen om zo hun competenties aan te tonen, zouden goed van start kunnen gaan met AMBI e-CF™.
In het volledige programma worden 34 competenties uit het Europeese e-Competence Framework afgedekt.

De digitale transformatie waar veel organisaties nu doorheen gaan, heeft een grote impact op de arbeidsmarkt wereldwijd en op de vaardigheden die nodig zijn in de economie en samenleving. Elke bedrijfssector heeft ICT’ers nodig. ICT faciliteert niet alleen, ICT is nu vaak de kern van de bedrijfsvoering. De *Europese Unie verwacht een tekort van 500.000 ICT professionals in 2020. In Nederland voorspelt het **UWV dat het tekort nog jaren zal aanhouden. Maar er is natuurlijk wel ICT kennis nodig om dat tekort op te heffen. Aan de andere kant zijn er in alle leeftijdsgroepen potentiele ICT-ers die via dit programma hun competenties kunnen opbouwen en aantonen. 

Voor wie is dit programma;
-    Hogeschool en Academische studenten
-    Startende IT ers
-    Herintreders
-    Carrière switchers

Het AMBI e-CF™ programma is daarvoor een goed beginpunt. Alle modules in één overzicht

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Erwin de Graaf: +31623877639 of erwin.graaf@exin.com
Om nu de AMBI training te starten kunt u terecht bij één van onze partners;
CVA informatica opleidingen
CAI Advies BV

AMBI Program visual