Databases en SQL Foundation

De certificering Databases en SQL Foundation biedt een introductie op het onderwerp databases en SQL. De certificering laat u kennis maken met de belangrijkste aspecten van databases en databasemanagement systemen. 

Voor wie is deze certificering bedoeld?

De certificering richt zich op starters in de IT. De certificering is gericht op mensen die zich willen verdiepen in het onderwerp databases en die de basisbegrippen van SQL willen beheersen.

Hoofdonderwerpen

Principes van databases
Databasemodellen van hiërarchische, netwerk- en relationele databases.
Basisbegrippen Relationeel model
Relationeel database management systeem (DBMS)
SQL als Data Manipulation Language (DML), Data Definition Language (DDL) en Data Control Language (DCL)

Examenliteratuur

Databases en SQL
Rooij, T. de
Den Haag: Sdu Uitgevers bv, 4e druk, 2010
ISBN: 978 90 395 2617 0

  • Details
  • Downloads
Examenduur : 1 uur
Aantal vragen: 30 (Meerkeuze)
Cesuur: 55%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
ECTS credits: 2
Beschikbare talen: Nederlands