EXIN Agile Business Professional

De EXIN Agile Business Professional certificering behandelt de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het toepassen van de Agile principes en mindset in de gehele onderneming. Gecertificeerde EXIN Agile Business Professional werknemers promoten de Agile manieren van denken en werken in alle delen van de organisatie, waaronder de productie, operationele en ondersteunende processen.

Voor wie is deze certificering bedoeld?

De EXIN Agile Business Professional certificering is gemaakt voor professionals die werken in een Agile onderneming of een organisatie die een agile transitie doorgaat. Daarnaast is de certificering geschikt voor professionals die hun expertise op het gebied van marktontwikkelingen in de business Agility up-to-date willen houden.

Hoofdonderwerpen

De Agile Mindset
Het faciliteren van de Agile Culture
Het optimaliseren van Business Value
Uitbreiden en onderhouden van Agile in een organisatie

Examenliteratuur

Gil Broza
Agile for Non-Software Teams: A Practical Guide for Your Journey
3P Vantage Media (December 23, 2019)

Christina Wodtke
Introduction to OKRs
O’Reilly Media, Inc. (Juni, 2016)
Gratis download hier.

  • Details
  • Downloads
  • eCF
Examenduur : 1 uur en 30 minuten
Aantal vragen: 30 (Meerkeuze)
Cesuur: 67%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Gevorderd
ECTS credits: 4
Beschikbare talen: Engels, Braziliaans Portugees, Chinees
Certificeringseisen: Succesvolle voltooiing van het EXIN Agile Business Professional examen
Afronding van de Praktijk opdrachten
Het volgen van een geaccrediteerde training wordt aangeraden

Agile Business Professional e-CF Mapping