EXIN Agile Scrum Master

EXIN Agile Scrum Master is een unieke certificering die kennis van Agile principes en Scrum-praktijken combineert met praktische opdrachten. Het toetst de competenties die nodig zijn om een multidisciplinair team op te zetten, te faciliteren en te coachen in de hoedanigheid van Scrum Master.

Met deze certificering kun je

 • Andere frameworks en methodieken zoals Waterval, Crystal, Lean, XP, DSDM en DevOps herkennen.
 • Uitleggen hoe Agile-principes kunnen worden toegepast binnen IT-servicemanagement.
 • Uitleggen welke taken en verantwoordelijkheden de Scrum Master heeft.
 • Alle rollen binnen het Scrum-framework uitleggen.
 • De iteratieve planning en de rol van de Scrum Master op alle planningsmomenten (Roadmap, Release en Sprint Planning) beschrijven.
 • Uitleggen welke tools een team kunnen helpen bij het gebruik of het invoeren van Agile om zo de kwaliteit van het ontwikkelproces te verbeteren.
 • Uitleggen welke projectmanagementactiviteiten belangrijk zijn om in het transitieplan op te nemen.
 • Uitleggen hoe er moet worden omgegaan met weerstand tegen veranderingen.
 • Uitleggen welke cultuur – en fysieke veranderingen nodig zijn voor het invoeren van Agile.

Voor wie is deze certificering bedoeld?

Agile Scrum Master is gericht op professionals die leiding geven op het gebied van IT-projectmanagement, softwareontwikkeling, Business Management en IT-servicemanagement. Scrum-methodologie en Agile-projectmanagement worden ook steeds meer gebruikt in andere sectoren dan softwareontwikkeling.

Hoofdonderwerpen

Agile-manier van denken
Scrum-methoden
Schatten, plannen, monitoren en controleren volgens de Agile-methode
Complexe projecten
Agile invoeren

Examenliteratuur

Succeeding with Agile: Software Development
Cohn, Mike
Using Scrum Pearson Education (2009)

Agile Estimating and Planning
Cohn, Mike
Prentice Hall (2005)

The Scrum Guide™ - The definitive guide to Scrum: The Rules of the Game
Schwaber, Ken & Sutherland, Jeff
Scrum.Org and ScrumInc.

Agile and ITIL and how they integrate
Peter Measey
British Computer Society

The Scaled Agile Framework

Aanvullende Literatuur
Agile Project Management with Scrum (Developer Best Practices)
Schwaber, Ken
Microsoft Press (2004)

De aanvullende literatuur dient alleen ter referentie en het verdiepen van kennis.

 • Details
 • Downloads
Examenduur : 1 uur en 30 minuten
Aantal vragen: 40 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Gevorderd
ECTS credits: 4
Beschikbare talen: Frans, Japans, Pools, Tsjechisch, Engels, Duits, Latijns-Amerikaans Spaans, Braziliaans Portugees, Nederlands, Chinees, Spaans
Certificeringseisen: Succesvolle afronding van een door EXIN geaccrediteerde EXIN Agile Scrum Master training inclusief praktijkopdrachten. Kennis van Scrum-terminologie, bijvoorbeeld middels het examen EXIN Agile Scrum Foundation, wordt sterk aanbevolen.