EXIN Agile Scrum Product Owner Bridge

EXIN Agile Scrum Product Owner Bridge is ontwikkeld voor kandidaten die al in het bezit zijn van de EXIN Agile Scrum Master-certificering. De Bridge zorgt ervoor dat professionals het Product Owner-examen kunnen afleggen zonder onnodige herhaling van content die al is doorgenomen in de Agile Scrum Master.

Met deze certificering kun je

 • Uitleggen welke taken en verantwoordelijkheden horen bij de Product Owner-rol.
 • Een scenario analyseren op veelgemaakte fouten bij het opstellen van een productvisie.
 • Een scenario analyseren op niet-functionele vereisten voor services en producten.
 • Uitleggen hoe een Sprint Backlog op te stellen.
 • Uitleggen hoe Continuous Delivery kan worden gerealiseerd.
 • Uitleggen hoe de Product Owner functie geschaald kan worden.
 • Uitleggen op welke verschillende manieren complexe Product of Service Backlogs beheerd kunnen worden.
 • Een beheerwijze voor een complexe Product of Service Backlog voorstellen in een gegeven scenario.
 • Een scenario analyseren op de meest waarde-toevoegende features voor de business.
 • Uitleggen hoe met klanten, gebruikers en andere belanghebbenden kan worden samengewerkt.

Voor wie is deze certificering bedoeld?

Met Agile Scrum Product Owner Bridge kunt u waarde toevoegen voor de klant en aan het bedrijf door middel van Agile-projectmanagementtechnieken. Deze certificering is vooral geschikt voor Scrum Masters die geïnteresseerd zijn in de rol van Product Owner.

Hoofdonderwerpen

Agile-manier van denken
Product Owner-rol
Beheer van de Product Backlog
Complexe Projecten
Waarde toevoegen

Examenliteratuur

Agile Product Management with Scrum: Creating Products That Customers Love
Pichler, Roman
Addison-Wesley Professional (2010)
ISBN-13: 978-0321605788
ISBN-10: 0321605780

Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum
Cohn, Mike
Pearson Education (2009)
ISBN-13: 978-0321579362
ISBN-10: 0321579364

The Scrum Guide™
Schwaber, Ken & Sutherland, Jeff
Scrum.Org and ScrumInc.

The Art of Business Value
Schwartz, Mark & Kim, Gene
IT Revolution Press (2016)
ISBN-10: 1942788045
ISBN-13: 978-1942788041

Nexus guide
Ken Schwaber
Scrum.Org (augustus 2015)

Aanvullende literatuur
The Scrum Field Guide: Agile Advice for Your First Year and Beyond (2e editie)
Mitch Lacey
Addison-Wesley (januari 2016)
ISBN-13: 978-0133853629
ISBN-10: 0133853624

Scrum Product Ownership: Balancing Value from the Inside Out
Robert Galen
RGCG, LLC (maart 2013)
ISBN-10: 0988502623
ISBN-13: 978-0988502628

De aanvullende literatuur dient alleen ter referentie en het verdiepen van kennis.

 • Details
 • Downloads
 • eCF
Examenduur : 45 minuten
Aantal vragen: 20 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Gevorderd
ECTS credits: 4
Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Latijns-Amerikaans Spaans, Frans, Braziliaans Portugees, Duits, Spaans
Certificeringseisen: EXIN Agile Scrum Master certificaat
Kennis van Scrum-terminologie, die bijvoorbeeld is opgedaan met het examen EXIN Agile Scrum
Foundation, wordt ten zeerste aangeraden