EXIN Agile Scrum Product Owner

EXIN Agile Scrum Product Owner test de vaardigheden en kennis van een kandidaat over Agile principes en Scrum-praktijken in de hoedanigheid van Product Owner. Deze certificering is gericht op de implementatie van Agile en Scrum op de werkvloer en de rol van Product Owner.

Met deze certificering kun je

 • Onderscheid maken tussen andere Agile-frameworks en -methoden: Crystal, Extreme Programming (XP), DSDM, LeSS, SAFe en Kanban.
 • Uitleggen welke taken en verantwoordelijkheden horen bij de Product Owner-rol.
 • Een scenario analyseren op veelgemaakte fouten bij het opstellen van een productvisie.
 • Belemmeringen, afwijkingen, hindernissen en andere obstakels die de voortgang beïnvloeden, identificeren.
 • Uitleggen hoe Information Radiators moeten worden gelezen, hoe ze moeten worden geïnterpreteerd en hoe er actie moet worden ondernomen op de resultaten.
 • Uitleggen hoe issues en bugs beheerd worden en hoe de belanghebbenden geïnformeerd moeten worden.
 • Een beheerwijze voor een complexe Product of Service Backlog voorstellen in een gegeven scenario.
 • Een scenario analyseren op de meest waarde-toevoegende features voor de business.
 • Uitleggen hoe met klanten, gebruikers en andere belanghebbenden kan worden samengewerkt.

Voor wie is deze certificering bedoeld?

Met Agile Scrum Product Owner kunt u waarde toevoegen voor de klant en aan het bedrijf door middel van Agile-projectmanagementtechnieken. Deze certificering is vooral geschikt voor professionals die werkzaam zijn in de gebieden projectmanagement, softwareontwikkeling, IT-servicemanagement en Business Management.

Hoofdonderwerpen

Agile-manier van denken
Product Owner-rol
Beheer van de Product Backlog
Complexe Projecten
Waarde toevoegen

Examenliteratuur

Agile Product Management with Scrum: Creating Products That Customers Love
Pichler, Roman
Addison-Wesley Professional (2010)
ISBN-13: 978-0321605788
ISBN-10: 0321605780

Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum
Cohn, Mike
Pearson Education (2009)
ISBN-13: 978-0321579362
ISBN-10: 0321579364

The Scrum Guide™
Schwaber, Ken & Sutherland, Jeff
Scrum.Org and ScrumInc.

The Art of Business Value
Schwartz, Mark & Kim, Gene
IT Revolution Press (2016)
ISBN-10: 1942788045
ISBN-13: 978-1942788041

Nexus guide
Ken Schwaber
Scrum.Org (augustus 2015)

Aanvullende literatuur
The Scrum Field Guide: Agile Advice for Your First Year and Beyond (2e editie)
Mitch Lacey
Addison-Wesley (januari 2016)
ISBN-13: 978-0133853629
ISBN-10: 0133853624

Scrum Product Ownership: Balancing Value from the Inside Out
Robert Galen
RGCG, LLC (maart 2013)
ISBN-10: 0988502623
ISBN-13: 978-0988502628

De aanvullende literatuur dient alleen ter referentie en het verdiepen van kennis.

 • Details
 • Downloads
 • eCF
Examenduur : 1 uur en 30 minuten
Aantal vragen: 40 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Gevorderd
ECTS credits: 4
Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Latijns-Amerikaans Spaans, Frans, Braziliaans Portugees, Duits
Vereisten: Geaccrediteerde EXIN Agile Scrum Product Owner training, inclusief afronding van de praktijkopdrachten.
Kennis van Scrum-terminologie, die bijvoorbeeld is opgedaan met het examen EXIN Agile Scrum Foundation, wordt ten zeerste aangeraden.