EXIN BCS Foundation Certificate in Business Analysis

EXIN BCS Foundation Certificate in Business Analysis omvat de fundamentele kennis die nodig is voor een bedrijfsanalyserol. Dit is inclusief de vereiste rollen en competenties, maar ook strategische analyse, bedrijfssystemen, procesmodellen en de ontwikkeling van bedrijfscases die nodig zijn. De syllabus omvat: Wat is bedrijfsanalyse De competenties van een bedrijfsanalist Strategieanalyse Het bedrijfsanalyseprocesmodel Onderzoekstechnieken Stakeholderanalyse en -management Bedrijfsprocessen modelleren De oplossing bepalen Een zakelijke en financiële case maken De vereisten vaststellen De vereisten documenteren en beheren De vereisten modelleren De vereisten leveren De bedrijfsoplossing leveren

Voor wie is deze certificering bedoeld?

Deze certificering op basisniveau is nuttig voor IT-professionals die behoefte hebben aan goede achtergrondkennis over bedrijfsanalyse. Dit is vooral relevant voor bedrijfsanalisten, projectmanagers en bedrijfs- of bedrijfsverandermanagers.

  • Details
  • Downloads
  • eCF
Examenduur : 1 uur
Aantal vragen: 40 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
ECTS credits: 2
Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Braziliaans Portugees, Japans, Duits
Vereisten: None