EXIN BCS Foundation Certificate in Business Analysis

EXIN BCS Foundation Certificate in Business Analysis omvat de fundamentele kennis die nodig is voor een bedrijfsanalyserol. Dit is inclusief de vereiste rollen en competenties, maar ook strategische analyse, bedrijfssystemen, procesmodellen en de ontwikkeling van bedrijfscases die nodig zijn.

Voor wie is deze certificering bedoeld?

Deze certificering op basisniveau is nuttig voor IT-professionals die behoefte hebben aan goede achtergrondkennis van bedrijfsanalyse. Dit is vooral relevant voor bedrijfsanalisten, projectmanagers en bedrijfs- of bedrijfsverandermanagers.

Hoofdonderwerpen

Wat is bedrijfsanalyse
De competenties van een bedrijfsanalist
Strategieanalyse
Het bedrijfsanalyseprocesmodel
Onderzoekstechnieken
Stakeholderanalyse en -management
Bedrijfsprocessen modelleren
De oplossing bepalen
Een zakelijke en financiële case maken
De vereisten vaststellen
De vereisten documenteren en beheren
De vereisten modelleren
De vereisten leveren
De bedrijfsoplossing leveren

Examenliteratuur

Debbie Paul, James Cadle and Don Yeates
Business Analysis
BCS Learning & Development (3rd Edition, October 2014)
ISBN: 978-1-78017-277-4 (hardcopy)
ISBN: 978-1-78017-278-1 (eBook, PDF)
ISBN: 978-1-78017-279-8 (ePub)
ISBN: 978-1-78017-280-4 (Kindle)
http://shop.bcs.org

  • Details
  • Downloads
  • eCF
Examenduur : 1 uur
Aantal vragen: 40 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
ECTS credits: 2
Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Braziliaans Portugees, Japans, Duits