EXIN BCS SIAM™ Professional

Service Integration and Management is een methodologie om meerdere service providers te managen en deze providers naadloos te integreren tot één centrale, bedrijfsgerichte IT-organisatie. Met EXIN BCS SIAM™ Professional worden kandidaten getest op hun kennis van en vaardigheden met de activiteiten in de vier fasen van de SIAM-roadmap. Kandidaten die EXIN BCS SIAM™ Professional met goed gevolg afronden, kunnen een omgeving met meerdere service providers analyseren, plannen, bouwen en inspecteren.

Met deze certificering kun je

 • De elementen van een governance-framework voor SIAM ontwerpen.
 • Een evaluatie van een organisatie uitvoeren om een plan te kunnen bepalen en verbeteringen te bevorderen.
 • De belangrijkste elementen van een SIAM-implementatie definiëren.
 • Een gedetailleerd SIAM-model ontwerpen en implementeren in verschillende omgevingen en organisaties.
 • Een SIAM-implementatie leiden.
 • Verschillende benaderingen selecteren om een SIAM-implementatie te ondersteunen.
 • Organizational Change Management (OCM) toepassen om de SIAM-implementatie te stimuleren.
 • Het SIAM-ecosysteem van een organisatie verbeteren in elke fase.
 • Meerdere processen gebaseerd op SIAM beheren en continu verbeteren.

Voor wie is deze certificering bedoeld?

Deze certificering is gericht op professionals over de gehele wereld die geïnteresseerd zijn in de praktijk van Service Integration and Management of die deze methodologie willen toepassen of verbeteren in een organisatie. De inhoud van deze certificering is geschikt voor klantorganisaties die van plan zijn SIAM-modellen in gebruik te nemen, medewerkers die de retained capabilities bij een klantorganisatie verzorgen, service integrators en service providers die binnen een SIAM-ecosysteem werken.

Hoofdonderwerpen

Inventarisatie & Strategie
Planning & Bouw
Implementatie
Uitvoering & Verbetering
SIAM-praktijken in de verschillende fasen

Examenliteratuur

Service Integration and Management (SIAM™) Professional Body of Knowledge
Simon Dorst, Michelle Major-Goldsmith and others
Van Haren Publishing: 2018
ISBN-13: 978-9401802994 (papieren boek)
ISBN-13: 978-9401803021 (eBook)
Ook gratis beschikbaar op de Scopism website 

Aanvullende Literatuur
Service Integration and Management Foundation Body of Knowledge (SIAM™ Foundation BoK)
Van Haren Publishing: March 2017 (eerste editie)
ISBN-13: 978-9401801027 (papieren boek)
ISBN-13: 978-9401801034 (eBook)
Ook gratis beschikbaar op de Scopism website

De aanvullende literatuur dient alleen ter referentie en het verdiepen van kennis

 • Details
 • Downloads
 • eCF
Examenduur : 1 uur en 30 minuten
Aantal vragen: 40 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Gevorderd
ECTS credits: 4
Beschikbare talen: Engels, Japans, Nederlands, Duits
Vereisten: Geaccrediteerde SIAM™ Professional-training, inclusief succesvolle afronding van de praktijkopdrachten.