EXIN Business Information Management Foundation with reference to BISL

EXIN Business Information Management met betrekking tot BiSL is gericht op informatiemanagement binnen de context van de organisatie. Professionals leren te kijken naar de eisen en behoeften van IT-afdelingen en hoe de afdelingen zelf gebruikers kunnen ondersteunen. In de syllabus wordt gekeken naar: Doel en achtergrond van business-informatiemanagement Gebruiksbeheer Functionaliteitenbeheer Verbindende processen (uitvoerend) Sturende processen

Voor wie is deze certificering bedoeld?

EXIN Business Information Management is ideaal voor IT en niet-IT-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening binnen hun organisatie.

Examenliteratuur

Pols, R. van der, Donatz, R. & Outvorst, F.
BiSL- Een Framework voor business-informatiemanagement
Van Haren Publishing: 3e druk, 2020
ISBN: 9789401806480 (hardcopy)
ISBN: 9789401806497 (eBook)
ISBN: 9789401806503 (ePub)

  • Details
  • Downloads
  • eCF
Examenduur : 1 uur
Aantal vragen: 40 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
ECTS credits: 2
Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Braziliaans Portugees, Duits