EXIN Business Information Management Foundation with reference to BISL NEXT

Business-informatiemanagement, in Nederland ook wel aangeduid als functioneel beheer en informatiemanagement, benadert de informatievoorziening in een organisatie en de daarvoor te gebruiken IT-middelen vanuit het perspectief van de business-organisatie en de eindgebruikers van de informatiesystemen. Organisaties zijn steeds afhankelijker van informatie en informatiesystemen. Daar speelt BiSL Next op in. De certificering EXIN Business Information Management Foundation is gebaseerd op het boek ‘BiSL® Next in uitvoering: Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals’.

Boek je examen
EXIN Business Information Management Foundation with reference to BISL NEXT
  • Details
  • Downloads
  • eCF
Examenduur : 1 uur
Aantal vragen: 40 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek/notities: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
Beschikbare talen: Nederlands
Vereisten: Geen.
Disclaimer:
The certification products of EXIN Business Information Management with reference to BiSL Next are based on the book BiSL Next in uitvoering: Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals. This EXIN certification program is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any third party.

EXIN Business Information Management with reference to BiSL NExt