EXIN Business Information Management Foundation with reference to BISL NEXT

Business-informatiemanagement, in Nederland ook wel aangeduid als functioneel beheer en informatiemanagement, benadert de informatievoorziening in een organisatie en de daarvoor te gebruiken IT-middelen vanuit het perspectief van de business-organisatie en de eindgebruikers van de informatiesystemen. Organisaties zijn steeds afhankelijker van informatie en informatiesystemen. Daar speelt BiSL Next op in. De certificering EXIN Business Information Management Foundation is gebaseerd op het boek ‘BiSL® Next in uitvoering: Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals’.

Voor wie is deze certificering bedoeld?

Deze certificering richt zich op diegenen die in hun functie een rol hebben bij het aansturen, richting geven, aanpassen en operationaliseren van de (IT)-dienstverlening om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening voldoet aan de behoeften van de organisatie. Tot de doelgroep horen ook diegenen die op een andere wijze nauw betrokken zijn bij de informatievoorziening van een organisatie. Deze certificering is daarom van belang voor zowel IT’ers als niet-IT’ers die verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening van een organisatie. Voorbeelden zijn: (Business-)informatiemanager, Product owner, Functioneel beheerder, Gegevensbeheerder/data steward, Functioneel applicatiebeheerder, Key user, Informatiearchitect, Businessanalist, Informatieanalist, Servicemanager, Riskmanager of Data scientist.

Hoofdonderwerpen

Doel en achtergrond van business-informatiemanagement
Basiselementen van business-informatiemanagement
Governance domain
Strategy domain
Improvement domain
Operation domain

Examenliteratuur

Backer, Yvette en Meijer, Machteld
BiSL® Next in uitvoering: Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals
Van Haren Publishing: 1e druk, 2018

  • Details
  • Downloads
  • eCF
Examenduur : 1 uur
Aantal vragen: 40 (Multiple Choice)
Cesuur: 65%
Open boek: Ja
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
ECTS credits: 2
Beschikbare talen: Dutch
Certificeringseisen: Toegestaan tijdens examen:
Open Boek: Ja. Notities: Nee

Disclaimer:
The certification products of EXIN Business Information Management with reference to BiSL Next are based on the book BiSL Next in uitvoering: Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals. This EXIN certification program is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any third party.