EXIN DevOps Foundation

De EXIN DevOps Foundation-certificering is ontwikkeld om professionals uit zowel de IT als de rest van het bedrijf basiskennis en begrip van DevOps bij te brengen. Deze certificering vormt een opstap naar de EXIN DevOps Professional-certificering en is een bevestiging dat de kandidaat de oorsprong van DevOps en de voordelen van DevOps-principes en -werkwijzen voor een organisatie begrijpt.

Met deze certificering kun je

 • De ontwikkelingen op het gebied van virtualisatie en cloud computing beschrijven die DevOps mogelijk maken.
 • Toelichten hoe DevOps een groter rendement op IT kan opleveren dan andere werkwijzen.
 • De redenen om DevOps te gebruiken identificeren.
 • Toelichten hoe value stream mapping kan helpen de processen van het bedrijf te optimaliseren.
 • De uitdagingen bij de implementatie van een deployment pipeline identificeren.
 • Toelichten hoe DevOps meer gericht is op het toevoegen van waarde voor het bedrijf.
 • Benoemen hoe DevOps operationele vereisten integreert in Development.
 • Schetsen hoe een monolithische IT-infrastructuur en -architectuur een beperking vormen voor een overstap naar DevOps.
 • Schetsen waarom een flexibele mentaliteit ten opzichte van verandering en innovatie noodzakelijk is.

Voor wie is deze certificering bedoeld?

EXIN DevOps Foundation is vooral geschikt voor IT- en business professionals die DevOps en de manier waarop hun organisatie baat kan hebben bij de DevOps-principes willen begrijpen. Hiertoe behoort iedereen die deel uitmaakt van een DevOps-team of actief is op het gebied van informatie- en technologiemanagement.

Hoofdonderwerpen

Basis van DevOps
DevOps-principes
Belangrijkste DevOps-praktijken
Praktische toepassingen van DevOps

Examenliteratuur

DevOps Handboek
Oleg Skrynnik
Van Haren Publishing, 2019 (eerste editie)
ISBN: 9789401804363 (hardcopy)
ISBN: 9789401804370 (eBook)
ISBN: 9789401804387 (ePub)

 • Details
 • Downloads
 • eCF
Examenduur : 1 uur
Aantal vragen: 40 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
ECTS credits: 2
Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Braziliaans Portugees, Duits, Spaans, Frans, Chinees, Japans