EXIN Functioneel Beheer Specialist

De certificering EXIN Functioneel Beheer Specialist toetst de kennis en vaardigheden die een functioneel beheerder nodig heeft om een betrouwbare, flexibele, schaalbare en innovatieve informatievoorziening te waarborgen. Deze certificering heeft een operationele focus en geeft praktische handvatten aan de functioneel beheerder.

Met deze certificering kun je

  • Uitleggen wat informatievoorziening inhoudt
  • Toelichten welke vaardigheden, kennis en eigenschappen een functioneel beheerder bezit
  • Functioneel beheer relateren aan Lean-, Agile (Scrum)- en DevOps-praktijken
  • De juiste activiteiten in de verantwoordelijkheidsgebieden identificeren
  • De juiste gereedschappen kiezen om te beschrijven, meten, analyseren, verbeteren en borgen

Voor wie is deze certificering bedoeld?

Deze certificering is geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren functioneel beheerders, maar is ook geschikt voor iedereen die functioneel beheerder wil worden.

Hoofdonderwerpen

Rol van functioneel beheer
Taken van functioneel beheer
Gereedschappen van de functioneel beheerder

Examenliteratuur

Hét handboek voor de functioneel beheerder
Daniël E. Brouwer en Martijn Buurman
Uitgeverij NUBIZ (2019)
ISBN: 9789492790187

  • Details
  • Downloads
  • eCF
Examenduur : 1 uur en 30 minuten
Aantal vragen: 30 (Meerkeuze)
Cesuur: 67%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Gevorderd
ECTS credits: 4
Beschikbare talen: Nederlands
Certificeringseisen: Geaccrediteerde EXIN Functioneel Beheer Specialist training, inclusief afronding van de praktijkopdrachten.