EXIN Privacy and Data Protection Essentials

EXIN Privacy & Data Protection Essentials is gecreëerd om kandidaten te testen op hun basiskennis van gegevensbescherming in de context van de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR), met inbegrip van de definities, de vereisten voor de verwerking van gegevens en de rechten van de betrokkenen. Het examen heeft ook betrekking op de organisatie van gegevensbescherming en de praktijk van gegevensbescherming.

Met deze certificering kun je

 • Een relatie leggen tussen privacy, in het bijzonder persoonsgegevens, en gegevensbescherming.
 • De rechten van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens beschrijven.
 • De zes gerechtvaardigde gronden voor verwerking noemen.
 • Aangeven welke activiteiten vereist zijn om aan de AVG te voldoen.
 • De algemene verantwoordelijkheden van een toezichthoudende autoriteit beschrijven.
 • Beschrijven hoe gegevensbescherming is vastgelegd in contracten tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.
 • De voordelen beschrijven van het toepassen van de principes van gegevensbescherming door standaardinstellingen en van gegevensbescherming door ontwerp.
 • Een overzicht geven van wat een Data Protection Impact Assessment (DPIA) omvat en wanneer een DPIA moet worden toegepast.
 • Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming beschrijven hoe het wijdverspreide gebruik van internet het gebied van marketing heeft beïnvloed.

Voor wie is deze certificering bedoeld?

Alle werknemers die inzicht moeten hebben in gegevensbescherming en Europese wettelijke eisen zoals gedefinieerd in de AVG. Het Essentials-examen kan in het bijzonder interessant zijn voor iedereen die weloverwogen beslissingen moet nemen met betrekking tot de privacy omtrent en bescherming van zijn eigen gegevens.

Hoofdonderwerpen

Basisbegrippen van privacy en gegevensbescherming & de Verordening
Het organiseren van gegevensbescherming
De praktijk van gegevensbescherming

Examenliteratuur

EU GDPR, A pocket guide
A. Calder
IT Governance Publishing
ISBN 978-1-84928-855-2 (papieren boek)
ISBN 978-1-84928-857-6 (e-book)

White Paper – EXIN Privacy and Data Protection Foundation
L. Besemer

European Commission
General Data Protection Regulation (GDPR) Regulation (EU) 2016/679) Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union. Brussels, 6 April 2016,
PDF
HTML

 • Details
 • Downloads
 • eCF
Examenduur : 30 minuten
Aantal vragen: 20 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Braziliaans Portugees, Hebrew