VeriSM™ Foundation

VeriSM™ Foundation richt zich op het VeriSM™-model dat de focus legt op waarde, uitkomsten en de doelstellingen van een organisatie. Het omvat ook een unieke managmentbenadering, de begeleide factor bij het kiezen van de geschikte managementpraktijken om het product of de dienst te bepalen. Het model geeft context aan servicemanagement in het digitale tijdperk en bekijkt hoe opkomende technologieën en progressieve managementpraktijken kunnen worden toegepast om waarde toe te voegen voor de consument.

Met deze certificering kun je

  • De elementen van governance van een organisatie (evalueren, aansturen, bewaken) definiëren.
  • Beschrijven welke impact digitale transformatie op servicemanagement heeft.
  • Methoden om teamuitdagingen aan te gaan (silo’s, virtuele teams) uitleggen.
  • De onderdelen van het VeriSM™-model definiëren.
  • Uitleggen hoe VeriSM™ servicemanagement verandert.
  • Uitleggen hoe VeriSM™ de management mesh gebruikt om diensten te ontwikkelen en te ondersteunen.
  • De elementen van ieder van de vier stadia van het VeriSM™-model uitleggen
  • De belangrijkste concepten verduidelijken in Agile, DevOps, SIAM™, Lean en aangeven wanneer deze als managementpraktjik kunnen worden ingezet.
  • Definiëren waarom het belangrijk is om Shift Left, Customer Experience/User Experience en Continuous Delivery praktijken te overwegen in de dienstverlening.
  • De voordelen van Cloud, Virtualization en Automation uitleggen.
  • Uitleggen welke gevolgen Big Data, Internet of Things, Mobile Computing en Bring Your Own Device hebben voor servicemanagement.
  • Serverless Computing, Artificial Intelligence, Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning en Containerization definiëren in de context van dienstverlening.
  • Bepalen welke stappen nodig zijn om een verbeterprogramma op te zetten op basis van VeriSM™.

Voor wie is deze certificering bedoeld?

VeriSM™ Foundation is geschikt voor zowel professionals die nieuw zijn in servicemanagement als professionals die al werkzaam zijn in servicemanagement. Dit betreft afgestudeerden en studenten, managers, service-eigenaren/-managers, bestuurders en IT-professionals.

Hoofdonderwerpen

De serviceorganisatie
De dienstgerichte cultuur
Mensen en organisatiestructuur
Het VeriSM™-model
Progressive practices
Innovatieve technologieën

Examenliteratuur

VeriSM™ - A service management approach for the digital age
Claire Agutter, Rob England, Suzanne D. Van Hove, Randy Steinberg
Van Haren Publishing: December 2017
ISBN: 978 94 018 0240 6 (hard copy)
ISBN: 978 94 018 0241 3 (eBook)

Aanvullende literatuur
VeriSM™ Foundation Study Guide
Helen Morris & Liz Gallacher
Van Haren Publishing: February 2018
ISBN: 978 94 018 0270 3 (hard copy)
ISBN: 978 94 018 0269 7 (eBook)

De aanvullende literatuur dient alleen ter referentie en het verdiepen van kennis.

  • Details
  • Downloads
  • eCF
Examenduur : 1 uur
Aantal vragen: 40 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
ECTS credits: 2
Beschikbare talen: Engels, Japans, Spaans, Braziliaans Portugees, Frans, Chinees, Nederlands, Duits, Fins