VeriSM™ Plus

VeriSM™ Plus kijkt naar progressieve praktijken en hoe deze te maken hebben met servicemanagement. De certificering richt zich op het effect van progressieve praktijken en innovatieve technologieën op modern servicemanagement.

Met deze certificering kun je

 • Beschrijven welke impact digitale transformatie op servicemanagement heeft.
 • De onderdelen van het VeriSM™-model definiëren.
 • Uitleggen hoe VeriSM™ de management mesh gebruikt om diensten te ontwikkelen en te ondersteunen.
 • Het proces definiëren waarmee managementpraktijken kunnen worden gekozen en geïntegreerd.
 • De factoren aangeven die nodig zijn om succesvol progressieve managementpraktijken toe te passen.
 • Samenvatten welke gevolgen technologie heeft voor servicemanagement.
 • De belangrijkste concepten verduidelijken in Agile, DevOps, SIAM™ Lean en aangeven wanneer deze als managementpraktijk kunnen worden ingezet.
 • Definiëren waarom het belangrijk is om Shift Left, Customer Experience/User Experience en Continuous Delivery praktijken te overwegen in de dienstverlening.
 • Uitleggen welke gevolgen Big Data, Internet of Things, Mobile Computing en Bring Your Own Device hebben voor servicemanagement.
 • Serverless Computing, Artificial Intelligence, Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning en Containerization definiëren in de context van dienstverlening.
 • Bepalen welke stappen nodig zijn om een verbeterprogramma op te zetten op basis van VeriSM™.

Voor wie is deze certificering bedoeld?

VeriSM™ Plus is gemaakt om professionals met een achtergrond in (IT-)servicemanagement de mogelijkheid te bieden om over te stappen naar VeriSM™ Foundation. Kandidaten die al een Foundation-certificering voor servicemanagement hebben (bijvoorbeeld EXIN IT-service Management op basis van ISO/IEC ISO 20000, EXIN SIAM, IT4IT of ITIL), hoeven alleen te slagen voor VeriSM™ Plus om de volledige VeriSM™ Foundation-certificering te verkrijgen.

Hoofdonderwerpen

De serviceorganisatie
Mensen en organisatiestructuur
Het VeriSM™-model
Vooruitstrevende werkwijzen
Innovatieve technologieën

Examenliteratuur

VeriSM™ - A service management approach for the digital age
Claire Agutter, Rob England, Suzanne D. Van Hove, Randy Steinberg
Van Haren Publishing: December 2017
ISBN: 978 94 018 0240 6 (hard copy)
ISBN: 978 94 018 0241 3 (eBook)

Aanvullende literatuur
VeriSM™ Foundation Study Guide
Helen Morris & Liz Gallacher
Van Haren Publishing: February 2018
ISBN: 978 94 018 0270 3 (hard copy)
IBSN: 978 94 018 0269 7 (eBook)

De aanvullende literatuur dient alleen ter referentie en het verdiepen van kennis.

 • Details
 • Downloads
Examenduur : 30 minuten
Aantal vragen: 20 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
ECTS credits: 1
Beschikbare talen: Engels, Japans, Spaans, Braziliaans Portugees, Frans, Chinees, Nederlands, Duits, Fins