VeriSM™ Professional

Voor de VeriSM™ Professional-certificering worden kandidaten getest op hun kennis van en vaardigheden in de toepassing van VeriSM™ in een organisatie. Professionals die worden gecertificeerd als VeriSM™ Professional begrijpen de impact van digitale transformatie op de organisatie en op mensen, zowel klanten als medewerkers. Zij kunnen een strategische koers vertalen naar een succesvolle operationele omgeving. Gecertificeerde VeriSM™ Professionals hebben blijk gegeven van hun vermogen om een Management Mesh te maken en gebruiken die is gebaseerd op de portefeuille, principes en governance-behoeften van een organisatie. Na het maken of aanpassen van de Management Mesh op basis van nieuwe vereisten, kan een VeriSM™ Professional het product of de dienst leiden door de fasen Definiëren (Define), Produceren (Produce), Leveren (Provide) en Ondersteunen (Respond).

Voor wie is deze certificering bedoeld?

Het VeriSM™ Professional-certificaat is relevant voor professionals die werkzaam zijn in organisaties met de ambitie om de ontwikkeling en levering van hun producten en/of diensten (verder) te digitaliseren.

Hoofdonderwerpen

Een digitale wereld
Structuur en leiderschap in digitalisering (digital leadership)
Governance en strategie
Het VeriSM™-model toepassen

Examenliteratuur

VeriSM™: Unwrapped and Applied (Part A)
Claire Agutter, Suzanne D. Van Hove, Johann Botha
Van Haren Publishing: oktober 2018
ISBN: 978 94 018 0335 9 (hardcopy)
ISBN: 978 94 018 0334 2 (e-book)

  • Details
  • Downloads
  • eCF
Examenduur : 1 uur en 30 minuten
Aantal vragen: 30 (Meerkeuze)
Cesuur: 65% (19 of 30)
Open boek: Ja
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Gevorderd
ECTS credits: 4
Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Braziliaans Portugees, Japans, Chinees
Certificeringseisen: Afronding van de VeriSM™ Professional praktijkopdrachten, door middel van zelfstudie of als onderdeel van een geaccrediteerde training.