Security, Compliance & Risk

Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor, vaak met rampzalige resultaten voor het bedrijfsleven en de maatschappij. De evolutie van big data heeft een enorme invloed op de behoefte aan veiligheid en bestuur. Digitale transformatie heeft ertoe geleid dat bedrijven enorme hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen gebruiken. Dit heeft ervoor gezorgd dat veiligheid niet langer een extra bonus is, maar een onmisbaar element om het vertrouwen van klanten te winnen. Dit is met name relevant in sectoren waar gevoelige gegevens worden verwerkt. Naleving van wet- en regelgeving op privacygebied is van cruciaal belang om valkuilen van schending te vermijden. De vraag naar gekwalificeerde professionals neemt toe naarmate bedrijven zich met een schok de gevaren realiseren van laks beveiligingsbeleid.

​​​​​​​Hieronder vindt u de examens die EXIN biedt op het gebied van Security, Compliance & Risk.

EXIN Privacy and Data Protection Essentials
EXIN Privacy & Data Protection Essentials is gecreëerd om kandidaten te testen op hun basiskennis van gegevensbescherming in de context...
EXIN Privacy and Data Protection Foundation
EXIN Privacy & Data Protection Foundation behandelt de belangrijkste kwesties in verband met de bescherming van persoonsgegevens. De certificering is ontwikkeld...
EXIN Privacy and Data Protection Practitioner
EXIN Privacy and Data Protection Practitioner is een certificering die het kennisniveau van een professional, over het inzicht in de...
EXIN Business Continuity Management Foundation
EXIN Business Continuity Management Foundation stelt professionals in staat om potentiële bedreigingen voor een organisatie vast te stellen, evenals...
Cyber and IT Security Foundation
De certificering EXIN Cyber & IT Security Foundation bevordert de kennis en het inzicht van IT-professionals in de technische achtergrond rondom...
EXIN Ethical Hacking Foundation
De certificering EXIN Ethical Hacking Foundation biedt IT-professionals een gedegen inzicht in en technische kennis van de principes van ethisch...
Information Security Foundation based on ISO IEC 27001
EXIN Information Security Foundation is een relevante certificering voor alle professionals die met vertrouwelijke informatie werken. Het beschrijft het concept,...
Information Security Management Professional based on ISO/IEC 27001
Informatie is van cruciaal belang voor de goede werking en de continuïteit van zowel individuele organisaties als de economieë...
Information Security Management Expert based on ISO/IEC 27001
EXIN Information Security Management Expert test de kennis, het inzicht en de vaardigheden met betrekking tot het Information Security Management...
EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000:2011
EXIN IT Service Management Foundation test de fundamentele kennis van een kandidaat over de belangrijkste informatie en concepten van ITSM....
EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000:2018
EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000:2018 tests a candidate’s fundamental knowledge of key information and concepts...
EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000:2011
EXIN IT Service Management Foundation test de fundamentele kennis van een kandidaat over de belangrijkste informatie en concepten van ITSM....
EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000:2018
EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000:2018 tests a candidate’s fundamental knowledge of key information and...
EXIN Specialist in IT Service Management based on ISO/IEC 20000:2011
EXIN IT Service Management Specialist richt zich op de praktische activiteiten en vaardigheden die nodig zijn voor een IT Service...
Internal Auditor in IT Service Management based on ISO/IEC 20000
EXIN IT Service Management Internal Auditor onderzoekt de kennis en technieken die nodig zijn voor interne audits, audits van leveranciers...
IT Asset Management Foundation
EXIN ITAMOrg IT Asset Management Foundation is een kwalificatie die een bevestiging vormt van de achtergrondkennis van een professional van...
Software Asset Management Specialist
EXIN ITAMOrg Software Asset Management Specialist is een certificering dat een IT-professional Software Asset Management in de praktijk kan toepassen....
EXIN Secure Programming Foundation
EXIN Secure Programming Foundation kijkt naar het voorkomen van aanvallen door tijdens de ontwikkelingsfase beveiliging in te bouwen. Het is...