EXIN AMBI e-CF®

Deze vernieuwde versie van het AMBI programma is een modulair certificeringstraject op HBO denkniveau dat een solide basis vormt voor een carrière op het gebied van ICT. De examens sluiten aan op de huidige ontwikkelingen binnen de ICT. In de basismodules wordt in drie Foundation modules kennisgemaakt met de absolute grondbeginselen van de ICT. Daarna kan er uit drie richtingen worden gekozen: Business Processes, Infrastructure, Applications. EXIN heeft dit programma ontwikkeld met het oog op het verwachte tekort aan ICT’ers; de digitale transformatie, heeft een grote impact op de arbeidsmarkt wereldwijd en op de vaardigheden die nodig zijn in de economie en samenleving. Elke bedrijfssector heeft ICT’ers nodig, maar er is natuurlijk wel ICT kennis nodig om dat tekort op te heffen. Dit basisprogramma is makkelijk beschikbaar is en geschikt voor iedereen die overweegt om een carriere te beginnen in- of een overstap naar de ICT te maken. Ook professionals die al in de ICT werken zonder diploma, maar toch een diploma willen halen om zo hun competenties aan te tonen, zouden goed van start kunnen gaan met AMBI e-CF.

EXIN AMBI e-CF®: Applications
De certificering is gericht op het begrijpen wat de business nodig heeft en hoe dat vertaald kan worden naar informatiesystemen.
EXIN AMBI e-CF®: Business Processes
De certificering is gericht op het begrijpen van organisatiestructuren en informatiestromen. Deze certificering is een van de basiscertificeringen van het...
EXIN AMBI e-CF®: Infrastructure
De certificering is gericht op het begrijpen wat de business nodig heeft en hoe dat vertaald kan worden naar IT...
EXIN AMBI e-CF®: Account Management and Digital Marketing
De certificering is gericht op basisvaardigheden in het vermarkten van producten en services. Deze certificering richt zich op de architectuurlaag...
EXIN AMBI e-CF®: Application Design and Development
De certificering is gericht op basisvaardigheden in het ontwerpen en ontwikkelen van applicaties. Deze certificering richt zich op de architectuurlaag...
EXIN AMBI e-CF®: Building and Implementing
De certificering is gericht op basisvaardigheden in het bouwen, testen en integreren van systemen en componenten. Deze certificering richt zich...
EXIN AMBI e-CF®: Management 1 Projects, Business Change, Risks and Security
De certificering is gericht op basisvaardigheden in het managen van IT. Deze certificering richt zich op de architectuurlagen 'Business Processes',...
EXIN AMBI e-CF®: Management 2 Quality, Relationships, Improvement and Forecasting
De certificering is gericht op basisvaardigheden in het bevorderen van kwaliteit in IT. Deze certificering richt zich op de architectuurlaag...
EXIN AMBI e-CF®: Planning
De certificering is gericht op basisvaardigheden in het plannen van IT. Deze certificering richt zich op de architectuurlagen 'Business Processes',...
EXIN AMBI e-CF®: Service and Operation
De certificering is gericht op basisvaardigheden in het ondersteunen van IT diensten. Deze certificering richt zich op de architectuurlagen 'Applications'...
EXIN AMBI e-CF®: Support and Enable
De certificering is gericht op basisvaardigheden in het optimaliseren van IT ondersteuning. Deze certificering richt zich op de architectuurlagen 'Business...