The Foundation Series

De Foundation serie bestaat uit een zestal losstaande certificeringen over onderwerpen die van belang zijn voor iedere (aankomende) ICT-er. De modules behandelen op een kernachtige wijze de belangrijkste begrippen en nuttige hulpmiddelen voor wie werkzaam is in de ICT of in nauwe samenwerking met de ICT. De modules omvatten kennis en inzicht over het gebruik, het ontwerp, de ontwikkeling en het testen van informatiesystemen, evenals de rol van databases en SQL daarin. Ook zijn er modules met de basisinformatie over professionele communicatie en project management.

Databases en SQL Foundation
De certificering Databases en SQL Foundation biedt een introductie op het onderwerp databases en SQL. De certificering laat u kennis...
Informatiesystemen Foundation
De certificering Informatiesystemen biedt een goede en toegankelijke start in, en een oriëntatie op de IT. De belangrijkste begrippen,...
Ontwerp en Ontwikkeling Informatiesystemen Foundation
De certificering Ontwerp en ontwikkeling Informatiesystemen Foundation richt zich op het complete traject van systeemontwerp en -ontwikkeling. Het ontwerpen, modelleren...
Professionele Communicatie Foundation
Doel van deze certificering is het overbrengen van basiskennis van mondelinge en schriftelijke communicatie. Diverse aspecten van communicatie die relevant...
Projectmanagement Foundation
In de certificering Projectmanagement Foundation wordt een theoretische basis gelegd voor het deelnemen aan projecten. Het hoofdonderwerp is projecttechniek, met...
Testen Foundation
De certificering Testen Foundation biedt een eerste kennismaking met het vakgebied testen en is bedoeld voor iedereen die op een...